ABOUT US

DOAD GRAPHIC DESIGN เป็นผู้ออกแบบงานด้านกราฟฟิคดีไซน์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ งานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ในแง่ของการส่งเสริมภาพลักษณ์ ส่งเสริมการขาย สรรค์สร้างความโดดเด่น ดูดี ในรูปแบบที่สินค้า ผลิตภัณฑ์ ห้างร้าน หรือองค์กรนั้นๆควรจะเป็น สร้างความเชื่อมั่น และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการได้อย่างชัดเจน และตรงประเด็น  

การสร้างสรรค์งานให้กับลูกค้าในแต่ละครั้ง เราคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งหมายถึงการทุ่มเท เอาใจใส่รายละเอียดผลงานให้ออกมาดี ตรงกับความต้องการของลูกค้า และนำเสนอสิ่งดีๆเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับผลงานที่ออกมาให้มากที่สุด  

DOAD GRAPHIC DESIGN
ไม่ใช่องค์กรขนาดใหญ่ แต่เป็นเพียงคนทำงาน ที่มีใจรักงานด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ที่มีความสุขกับการได้เห็นลูกค้าพึงพอใจกับผลงานที่เราได้ตั้งใจทำมันออกมา ด้วยการทำงานที่ไร้ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ประกอบกับการทำงานด้วยใจรัก และซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาของเรา จึงตัดปัญหาเรื่องเวลา การสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างลูกค้ากับ Creative และค่าใช้จ่ายที่สูงจนเกินไปได้เลย  

DOAD GRAPHIC DESIGN
หวังว่าเราจะเป็นคนทำงานด้าน Graphic Design อีกหนึ่งรายเล็กๆ ที่จะช่วยยกระดับของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ให้เติบโตไปพร้อมกับความโดดเด่นเป็นสง่า และดูดีไม่แพ้ใครในโลกกันเลยทีเดียว      

BEST DESIGN TO MAKE YOU SHINE